قوانین و حریم خصوصی مشتریان و کاربران سایت

این وبسایت جهت ادامه فعالیت تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد

اطلاعات مشتریان شامل : مشخصات ، آدرس ف شماره تلفن ، مشخصات بیمه ، سوابق پزشکی ارسالی ، مشاورات انجام شده و سوابق خرید و….. دارای رتبه بندی حریم خصوصی بوده و تحت اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت.